Projekty EU a granty

 
2016

foto úvodKlavíristé, zapsaný spolek, byl založen s cílem podporovat vzdělání mladých výjimečně nadaných umělců. Hlavním účelem spolku je poskytování zázemí pro jejich hudební rozvoj a vytváření příležitostí pro prosazení mladých klavíristů na hudební scéně. Tváří spolku je mladý, nadaný klavírista Jan Čmejla.

Více na www.jancmejla.cz a www.klaviriste.cz

2012 - 2015

Finanční manažerka projektu OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) : Příprava výzkumných týmů ÚEM AV ČR, v. v. i. pro projekt Biocev (Více informací  www.iem.cas.cz)

2009 - 2010
Administrativní asistentka projektu :  Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe, OPPA za ÚEM AV ČR, v.v.i.
2003 - 2016
Koordinátorka a místopředsedkyně občanského sdružení Buněčná terapie (Více informací www.bunecnaterapie.cz)
2006 - 2008 Manažerka partnera projektu JPD3 (občanského sdružení Buněčná terapie): Centrum pro transfer biotechnologií v medicíně za ÚEM AV ČR, v.v.i.
2005 - 2007 Manažerka projektu JPD 3 : Otevřená věda za ÚEM AV ČR, v.v.i. (pedagogický program pro vzdělávání nadaných studentů)
2001 Řešitelka multimediální CD-ROM aplikace : Čeští spisovatelé a literární věda na přelomu století, řešitel projektu LP 01022 z programu Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje, zadavatel MŠMT ČR za Literární akademii, Vysokou školu Josefa Škvoreckého (Více informací www.lit-akad.cz)

 

 

 

foto úvod

36 jeunes createurs à Montpellier, Dresden et Prague / 36 mladých umělců v Montpellier, Drážďanech a Praze
1992-1993

La création peut-elle être le point de départ d´une démarche interculturelle ?