Tvorba

  

 
    Nové industrie Jany Křížové (tzn. Nástroje pravěké kultury) se stávají atributy sebenalézání člověka postindustriálního věku.
 
      Autorka se snaží ve své tvorbě o nalezení základních rysů lidské identity. Hledá je ve „vzpomínce" na archaické kultury pravěkého člověka jako symbolu čistého lidství. Objekty ze dřeva a keramiky, kresby a kombinované techniky připomínají mezolitické nástroje utilitárního či rituálního charakteru, jejichž funkci podvědomě tušíme, obtížně však definujeme. Spouští tak mechanismus podprahové, snad až geneticky strukturované funkci rozpomínání se, jež může pročišťovat civilizačně znecitlivělé smysly a obnovovat zastavené mentální mechanismy.
 
Alice Mžyková