Autorské výstavy

 

2015 Průřezy krajinou / Zoom in Scapes
Galerie kritiků, palác Adria, Praha / the Gallery of Critics, Palace Adria, Prague
Kurátorka / Curator: Mgr. VlastaČiháková Noshiro
s Lindou Čihařovou (obrazy) / with Linda Čihařová (painting)

2015-pruzezy-krajinou
 

 

2002 Objekty / Objects
Galerie Vyšehrad Praha / The Vyšehrad Gallery, Prague
Kurátorka / Curator: Mgr. Míla Havelková
S Daliborem Resem (plastiky) a Daniele Givry (obrazy) / with Daniele Givry, Montpellier (painting) and Dalibor Res (sculpture)

File0003
 

 

1997 Dřevo / Wood
Galerie Genia Loci, Újezd, Praha 1 / Gallery Genia Loci, Prague
se Zuzanou Krajčovičovou (tkané obrazy) / with Zuzana Krajčovičova, Slavonice (painting and tapestry)

File0003
 

 
1996 České centrum ve Štětíně / Czech Centre in Szczecin
Štětín, Polsko
kurátor / Curator : PhDr. Miloš Krajný
organizátor: Správa českých center, Ministerstvo zahraničí ČR,
s Richardem Kočím (obrazy) / with Richard Kočí (painting)
 
 

 
1996 Sochy / Statuary
Galerie bří Čapků, Praha 2 / Gallery of Čapek Brothers, Prague
Kurátor / Curuator: PhDr. Jiří Machalický

3

 

 
1996 Galerie Michalská / Gallery Michalská, Prague
Praha 1
Kurátorka / Curator : PhDr. Anděla Horová
se Svatoplukem Klimešem a Františkem Hodonským (malba) / with Svatopluk Klimeš (objects burnt by fire) and František Hodonský (painting)

4

 

 
1995 Dopisy / Letters
Galerie Alfa § Omega, Karlovy Vary / Gallery Alfa Omega, Carlsbad
s Jiřím Votrubou (obrazy) / with Jiří Votruba (painting)

navrh-slovo

 

 

1994 Les dialogues franco-tchèques
Galerie Arcana, Montpellier, Francie / Gallery Arcana, Montpellier, France
Kurátor / Curator: Claude-Henri Bartoli
s Luďkem Filipským a Michalem Matzenauerem (malba) / with Luděk Filipský (objects) and Michal Matzenauer (painting)
organizátor: Nové sdružení pražských malířů a L Association Arcana

File0020
 

 
1994 Galerie Centrum / Gallery Centrum
Platýz, Praha 1 / Platýz, Prague
s Jiřím Votrubou (obrazy) / with Jiří Votruba (painting)
 
 

 

1994 Kresby-plastiky / Drawings-sculptures
Galerie Magnus, Praha 5 / Gallery Magnus, Prague
Kurátorka / Curator : PhDr. Anděla Horová

File00015
 

 

1992 Keramika-objekty / Ceramics-Objects
Galerie mladých U Řečických, Praha 1 / Art Gallery U Řečických, Prague
Kurátor / Curator : Dr. Jiří Urban

 
 File0009
 

 

1983 Keramika / Ceramics
Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha 6 / Institute of Macromolecular Chemistry of Czech Academy of Science, Prague
Kurátor / Curator : PhDr. Jaroslav Hlaváček

 10a
 

 

1982 Keramika / Ceramics

Obvodní kulturní dům v Praze 4 / Cultural House in Prague 4, Prague